Namn: Emil Steen
Född: februari 1973

Arbetslivserfarenhet:
Inom branschen: sedan augusti 1995
Som programmerare: sedan januari 1997
Som konsult: sedan april 2000
På Cognitio: sedan januari 2003

Kunskaper:
Programspråk: C#/.NET, Java, C/C++, Visual FoxPro och PHP.
Databaser: Microsoft SQL Server och MySQL.
Verktyg: Visual Studio, JBuilder och Apache.
Plattformar: Windows, Windows Mobile/Pocket PC och Linux (webb).


För ytterligare information ladda hem CV i Word-format.


View Emil Steen