Konsulterna är Cognitio Consultings främsta tillgång. Därför ställer vi mycket höga
krav vid nyanställningar.
Cognitio kännetecknas av hög kvalitet, korta beslutsvägar och lönsamhetsfokus. Vi håller företagets kompetens hög och konkurrenskraftig genom kontinuerlig utveckling.


Aktuella tjänster

För närvarande har vi inga lediga tjänster.Skulle inte någon av ovanstående tjänster passa din konsultprofil, men du ändå känner
att du skulle kunna bidra till Cognitios fortsatta framgångar, är du välkommen att skicka
din konsultprofil till .


Vi är även intresserade av kontakt med andra mindre IT-konsultbolag. För eventuella
framtida samarbeten.